O naszej kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbiety Włodarczyk powstała w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Kancelaria udziela pomocy prawnej począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism procesowych oraz opinii prawnych, prowadzenia negocjacji, doradztwie w zawieraniu wszelkiego rodzaju umów prawnych, aż po reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracyjnymi, jak też innymi instytucjami.


Kluczową kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta jest indywidualne podejście do każdej ze spraw. Mając na uwadze delikatną materię prowadzonych spraw, w szczególności spraw z zakresu prawa rodzinnego, Kancelaria Adwokacka Elżbiety Włodarczyk zapewnia pomoc i wsparcie od pierwszej rozmowy aż do prawomocnego zakończenia postępowania. W obsłudze prawnej Kancelaria przedstawia rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim możliwie najpełniejszą realizację interesów Klienta. Kancelaria prowadzi sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.


Ambicją i priorytetem Kancelarii Adwokackiej Elżbiety Włodarczyk jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonej pomocy prawnej. Gwarancją tej jakości jest współpraca z Kancelarią Adwokat Aleksandry Bogackiej – doświadczonym prawnikiem, co pozwala na kompleksowe zapewnienie obsługi prawnej.


Kancelaria Adwokacka Elżbiety Włodarczyk na bieżąco poszerza swoją wiedzę prawniczą, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych. Dotychczas odbyła już szkolenia z zakresu m.in. mediacji, co przełożyło się na ułatwienie prowadzenia negocjacji oraz umożliwienia polubownego rozwiązywania sporów. Ponadto Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa cudzoziemców, a to pomocy przy sporządzaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, wydalenia z kraju etc., jak również reprezentowaniu przed organami administracji prowadzącymi postępowania w sprawie cudzoziemców.


Kancelaria Adwokat Elżbiety Włodarczyk dba o dobry i stały kontakt z Klientem, na bieżąco informując go o przebiegu postępowania wedle życzenia klienta, zarówno na drodze mailowej, telefonicznej jak i tradycyjnej - listowej. Działalność Kancelarii opiera się na zasadzie etyki zawodowej, a wszystkie informacje powierzone Kancelarii są chronione tajemnicą adwokacką.


Zapraszamy do współpracy, a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.